De sanne døde

Denne rasen ble skapt da Herasomnia stanset ildens muligheter til å fortære verden. Mange mener de forsøker å drepe eller vekke Herasomnia for at ilden igjen skal fortære verden. Andre tror de er ute etter å kontrollere hele verden, både skygge- og lyssiden.

Knowledge history DC 12: Kaller seg selv for Harradats som betyr de utvagte.

chosen/raser/de_sanne_dode.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0