Chosen

I begynnelsen var alt ild. Ut av ilden ble det skapt plan, soler og planeter. Det ble skapt liv. En ny rase for hver tidsalder. Guder, monstre, dyr, planter og protosåer. Alt dette eksisterte i flere tidsaldre enn et vanlig menneske ser dager. Hver tidsalder varte like lenge som livet til en drage som dør i gullseng. Men ilden fortærte alt det hadde skapt, og igjen var alt ild. Så var det en tilstand som varte lengre enn det som kan bli målt i tid før alt ble skapt på nytt. Nye plan, soler, planeter, og nytt liv. Nye tidsaldre, helt til alt igjen ble fortært av ilden. Og slik fortsatte det hele. Alt ble skapt på ny og fortært på ny flere ganger enn det finnes dager i en tidsalder. Slik har historien gjentatt seg helt til vår skapelsessyklus som vi kaller Herasomnias skapelsessyklus.

I vår skapelsessyklus ble det skapt en rase som vi kaller for guder. En av disse er Herasomnia. Herasomnia er gud for visdom, orden, søvn og alturisme. Hun visste at vår skapelsessyklus en dag ville bli fortært av ilden. Men siden hun elsket vår verden bestemte hun seg for at dette ikke skulle skje. Hun fant ut at det eneste som var kraftig nok til å stanse ilden var ild. Med ild skal ild fortæres. Hun gjorde det slik at en del av henne ble ett med ilden, slik at hun kunne styre den. Herasomnia kontroll over ilden ble ikke total, men nok til at hun kan hindre den i å fortære vår verden, men til en pris. For Herasomnia kan kun opprettholde sin kontroll over ilden så lenge hun befinner seg i søvnen.

Når ilden skaper noe, skaper det alltid to. En del til å være i vær dimensjon, og en tvillingdel som skal være i skyggen. Da Herasomnia stanset ildens fortærende syklus starten en ny tidsalder hvor det kom en rase som kun befant seg i skyggenes dimensjon. Dette var De sanne døde.

For at ikke de sanne døde skal fortære verden forstod Herasomnia at det måtte skapes en ny rase. En rase som har potensiale til å bli mektigere enn noen annen rase som noen gang har eksistert. En rase som har evnen til å bekjempe de sanne døde. Denne rasen er menneskene.

Men selv om Herasomnia har fått ilden til å skape menneskene, så er menneskene fortsatt barn av ilden for bare ilden kan skape liv. Ilden er kaotisk og uforutsigbar, og så også menneskene. Da Herasomnia innså at hun ikke kunne styre menneskene fikk hun laget sjelesteinene. Disse sendte hun ut i verden for å finne mennesker med spesielt stort potensiale. Disse utvalgte av denne mektige rasen vil hun sjenke av sin visdom, slik at de vil få lyst til å hjelpe henne med å stanse De sanne døde.

chosen/start.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0