Bahamut

Dragegud av den gode sorten, type platinum. En av palladinenes foretrukne guddomer før Maraton tok over. Tradisjonelt guddommen som både Garros-familien og Bouchard-familien tilba. Mere om Garros og Bahamut.

Linker

kallmark/guder/bahamut.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0