Maraton

Maraton er ikke bare navnet på kontinentet, men også navnet på den eneste tillatte guden i Kostes. Maraton - aka Maon - er en “unaligned” gud som står for orden, strukturer, troskap og straff:

Maons ord er loven. Gi hedninger den straffen de fortjener. Hold djevelen nede i hullet. Ordnet kompleksitet, store byggverk og konsistens holder barbariet på avstand og er lovprisninger til Maratons ære.

I mytologien heter Maratons kone Lydia. Hun ble kidnappet av Asmodeus, og da Maraton nektet å imøtekomme kidnapperens krav, ble hun rituelt ofret.

Den fremste religiøse lederen for Maons tempel må alltid hete Lydia, og blir sett på som Maons kone. Som følge av dette døpes mange nyfødte pikebarn til Lydia, slik at de kanskje en dag kan få muligheten til å bli Maons brud.

Linker

kallmark/guder/maraton.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0