Moradin

Tidligere guden som alle dverger tilba som sin beskytter. Tilbes ikke lenger av duergarer; de mener at Moradin sviktet dem mens de var slaver hos Skrellskallene (bra navn for Mind flayers?)

kallmark/guder/moradin.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0