Husregler

Teleport

Teleportering er urgammel og glemt magi. Det finnes enkelte sirkler man kan bruke til å forflytte seg, men teleport-, og dimension door-aktige spells er kraftig nerfa eller fjernet. Dette betyr at klassen Warlock og rasen Eldarin nok ikke er tilgjengelig i første omgang.

Law of Things

Ett sett med absolutte lover som gjelder for alt og alle. Av og til bizarre. Noen ganger tilsynelatende meningsløse. Alltid fiffige.

Mennesker

Mennesker får en ekstra feat per tier. Inntil det dukker opp en spillbar styrkerase, gjelder dette dog ikke dersom bonus-staten er styrke. Hytteturforhandlinger.

Low light vision

Alle lyskilder avgir i utgangspunktet low light i 2 ruters omkrets (10 fot) utenfor lysområdet med sterkt lys. Hytteturforhandlinger.

Poison

Noe må gjøres med poison, fordi gift nå bare er farlig under en encounter. Det er ingen på level 5 eller over som er redde for å bli stukket i fingern av en nål som gjør 20 + 10 hp ongoing dersom det foregår utenfor encounter. Disease funker veldig bra nå, syns jeg. Kanskje poison burde hatt en tilsvarende funksjon, med flere stadier?

Player's Handbook II

Feat'ene Weapon Expertise og Implement Expertise eksisterer. Siden alle må ta minst én av disse feats, får alle én bonus-feat.

Alt fra PH2 er inntil videre med, men en må regne med livlig diskusjon og at enkelte ting vil bli nedjustert.

kallmark/husregler.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0