Table of Contents

Klasser

Spill hva du vil fra 4e bøkene, men merk spesialregel om teleportering.

Cleric

De ALLER fleste prester tilber Maraton, den eneste sanne guden.

Paladin

De ALLER fleste paladiner tilber Maraton, stadig den eneste sanne guden.

kallmark/klasser.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0