Dragozola Zeff

Født L232. Giftet seg som ung, men mannen døde før de rakk å få noen barn. Hun har ikke giftet seg igjen, og sitter nå meget sterkt som Baronesse av Trigard.

Dragozola later til å ha forretningssans og evne til å inspirere sine undersåtter. Det snakkes om at hun sikter på tittelen Grevinne av Kallmark.

kallmark/npcer/dragozola_zeff.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0