Garamond Garros

Født L261. Slått til Ridder allerede som 17-åring etter å ha reddet et følge Maon-prester fra et overfall ved Trigard. Er nå baron i Garros etter at hans far Grobellario Garros døde.

Garamond har to sønner med sin kone Baronesse Jessica Garros - River Garros og Roland Garros. Han er opptatt av å få handelen igang i landsbyen Garros, og klager i den forbindelse over at hans utdanning primært er militær.

kallmark/npcer/garamond_garros.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0