Grobellario Garros

Faren til Garamond Garros og Baron i Garros så lenge han levde. Insisterte før han døde på at River og Roland skulle bli gitt sine sverd Gnist og Hagl.

I følge Garamond var Grobellario svært opptatt av familielegendene og spesielt av forholdet til Bahamut. Grobellario ble gravlagt sammen med bastardsverdet sitt som disse legendene sier at Bahamut selv velsignet.

Døde mens han forsvarte byen mot et angrep fra Blodvett-klanen.

kallmark/npcer/grobellario_garros.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0