Gunilla Glocker

Født L281. Datter av Gnils Glocker og Lenny Tremmel. Ligner en del på sin mor. Amisibøs. Lovet bort til en adelsmann fra Swimbeldon.

kallmark/npcer/gunilla_glocker.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0