Lenny Tremmel

Lenny Tremmel, født Krybel i L256.

Først gift med Baron Bogar Tremmel i L272. De fikk en sønn, Trabel Tremmel, før Bogar døde i et bakholdsangrep rett nord for det nyetablerte Fort Tremmel.

Lenny giftet seg deretter med Baron Gnils Glocker av Fallby i L278. De rakk å få en datter, Gunilla Glocker, før Gnils og nesten hele hans følge ble tatt av flom på vei fra et besøk i Fort Tremmel. Liket hans ble funnet flytende i Istoka en uke senere. Lenny var også i dette ulykkesrammete følget, men overlevde.

Lenny giftet seg deretter med Grev Kladrian Kvestus i L282. Kladrian og Lenny fikk to døtre; Kvindella og Abelia. Dessverre døde Kladrian under en ekspedisjon vestover i Stondane på leting etter en rik gruve, og rakk derfor ikke å se sin andre datter bli født.

P.g.a. sitt siste ekteskap sitter Lenny nå med en den uproporsjonalt høye tittelen Grevinne, men ser ikke ut til å ha arvet noen vesentlig del av Kvestus-formuen.

Lenny er høy, tynn, senete og kjent for å være streng. Når folk i fortet møter henne, stopper de opp, tar de av seg hodeplagget og ser ned. Hun har helt siden Bogars død kledd seg i sort skinn. Det hviskes at dette skinnet ble flådd av ryggen til Bogars morder.

kallmark/npcer/lenny_tremmel.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0