Adelen

Begge parter har interesse av å holde fasaden vakker, men det oppstår hyppige gnisniger mellom adelen og kirken.

De adelige titlene, i synkende rekkefølge:

Tittel Merknad
Fyrste Før Lydia; ensbetydende med Prins.
Hertug Styrer en landsdel, med flere Grever under seg og forvalter store landområder.
Markis Tittelen holdes som regel av svært viktige adelige tjenestefolk, som ministere, diplomater, generaler og admiraler
Greve Bestyrer et større landområde, ofte med flere Baroner under seg.
Vikomte Ikke så hyppig brukt, men gis som regel til en adelig som ikke nødvendigvis eier land, men innehar et annet viktig verv.
Baron Også kjent som Friherre. En Baron forvalter nesten alltid et landområde, krever inne skatter og beskytter sin undersåtter.
Ridder Man slås til ridder etter utmerkelse i slag. En adelig med tittel Baron eller høyere, og som selv har tittelen Ridder, kan slå andre til Ridder. Det er ansett som usmakelig å slå et medlem av egen familie eller et medlem av en annen rase til Ridder.
kallmark/organisasjoner/adelen.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0