Maons Neve

Ridderorden som håndhever Maratons interesser i Kostes. Ganske sikkert den største riddermakten i riket. På ryggen bærer de røde kapper med sort trimming. Våpenskjoldet ligner litt på Maons, men istedet for et tårn står en jernkledd neve.

kallmark/organisasjoner/maons_neve.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0