Adela Bouchard

  • Mor er søster til Roland Garros' mor Jessica Garros
  • Mor + Jessica Dubois
  • 2 eldre søsken - begge giftet bort
  • Mor merkbar svak etter siste fødsel
  • Vokser opp sammen med Roland - radarpar
  • Mye sniking i barndommen med Roland - great risk = great respect
  • Brått sendt bort når hun fyllte 12
  • Kommer tilbake under snodige omstendigheter ganske nylig
  • Åpenbart lærd, bærer en eller annen form for uniform/drakt og har mye kunnskaper om …
kallmark/pcer/adela_bouchard.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0