Roland Garros

Nybakt paladin fra borgen og distriktet Garros. Andre sønn av Baron Garamond Garros og mor Jessica Garros. Adelig oppdragelse med vekt på krigstrening. Balansert adelig verdensbilde: Rang har rett, og rang (adel) er innstiftet av Gud (Maraton).

Aspirerte til prøvemedlemskap av Maons neve. Ærekjær, ønsker å overvinne skuffelsen over å ikke være odelsgut ved å vinne ære og berømmelse i korstog og eventyr i Maratons navn. Modig og hevngjerrig, man svindler ikke ustraffet en Garros!

Lovet bort til Abelia Tremmel, yngste datter i nabo-nabodistriktet, av politiske alliansehensyn. Roland har ennå ikke sett Abelia, men han ønsker å ha opparbeidet seg betraktelig status når bryllupet skal stå (når Abelia er 14, nå er hun 11,5 år gammel).

Som 15-åring er han foreløpig uskyldig, noe han stadig får tyn av storebror for, og faren nevnte at det var på tide å la kniven smake slira i “samtalen” for over et halvt år siden. Men Roland har merket at en del kvinner kan få overtaket på ham, og han er livredd for hva som vil skje hvis han hengir seg til en av dem.

Roland er naiv, prinsippfast og lite verdensvant. Han tror at alle mener det samme som han, og selv mener han det samme som mor&far. Tiden vil vise hvordan han takler møtet med virkeligheten utenfor Garros' murer, det å stå på egne bein, og å forme egne meninger rundt opplevelsene.

Roland har arvet et sverd ved navn Hagl, hvis natur og potensiale er uavklart. Rolands far Garamond har imidlertid avslørt at både Roland og hans bror River snart må ta et valg mellom Kostes' offisielle guddom Maraton og Garrosfamiliens tradisjonelle guddom Bahamut. Garamond legger ikke skjul på at han foretrekker Maraton, og at selv om det vil kunne tolereres med en annen guddom i Garros, vil et åpent Bahamut-tempel bli vanskelig å få til. Det gjøres samtidig klart at Rolands farfar Grobellario Garros insisterte på at barnebarna skulle få dette valget, og at det skal tas på selvstendig grunnlag. Dersom Roland velger Maraton, vil han måtte bytte ut Hagl, da dette sverdet er smidd av et sverd som er velsignet av Bahamut selv. Roland har begynt å forstå at han snart vil ta sitt livs hittil vanskeligste og mest avgjørende valg.

Attributter og spesialiteter

Ridder av Fallby

Roland ble slått til Ridder av Fallby for hans delaktighet i å åpne labyrinten i Sesjon 16.

Språk

  • Common: 2
  • Drakonsk: 1
  • Deep Speech: 1
  • Alvisk: 1

Utseende

Roland poserer for familiemaleren i nesten bar overkropp.

kallmark/pcer/roland_garros.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0