This is an old revision of the document!


Jord vs Luft, Moradin & Maratina

Det drømmende bandet stanset plutselig sin musikalske seiersgang gjennom det Fefjordske plan. Her var en akvadukt å skue. Og en kar ved navn Ken. Akvadukten var ruinert. Ken virket som en Trustworthy fellow.

Swiffer trengte vann i akvadukten, og sendte et knippe heltespirer avgårde for å utforske. Moradin, nå med talens gave og adskillig høyere intelligens etter at han nibblet noe fra en ryggsekk som han nok var ment for hans nibblende munn, ble også med.

En æregjerrig skapning av typen jordelement ved navn Galeb hadde demmet opp akvadukten for å hevne seg på Eleveprinsessen, som tidligere hadde erodert vekk jord hun ikke hadde adgang til. Jorda ble banket og prinsessa satt fri. Dermed vanket det løfte om hevn fra Jord, og løfte om hjelp fra Vann. Slik fosset atter vann igjennom akvadukten.

kallmark/sesjoner/023.1235996833.txt.gz · Last modified: 2018/12/17 13:14 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0