Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kallmark:sesjoner:023 [2009/03/02 13:30]
thomas
kallmark:sesjoner:023 [2018/12/17 13:19] (current)
Line 6: Line 6:
 Det drømmende bandet stanset plutselig sin musikalske seiersgang gjennom det Fefjordske plan. Her var en akvadukt å skue. Og en kar ved navn [[..:​pcer:​Ken]]. Akvadukten var ruinert. Ken virket som en //​Trustworthy fellow//. Det drømmende bandet stanset plutselig sin musikalske seiersgang gjennom det Fefjordske plan. Her var en akvadukt å skue. Og en kar ved navn [[..:​pcer:​Ken]]. Akvadukten var ruinert. Ken virket som en //​Trustworthy fellow//.
  
-[[..:​npcer:​Swiffer]] trengte vann i akvadukten, og sendte et knippe heltespirer avgårde for å utforske. [[..:​npcer:​Moradin]],​ nå med talens gave og adskillig høyere intelligens etter at han nibblet noe fra en ryggsekk som han nok var ment for hans nibblende munn, ble også med.+Der oppstod klammerier mellom Ridder Roland og geita Moradin. Gemyttene ble dysset ned v.hj.a. Dåits naturlige håndlag. 
 + 
 +[[..:​npcer:​Swiffer]] trengte vann i akvadukten, og sendte et knippe heltespirer avgårde for å utforske. [[..:​npcer:​Moradin]],​ nå med talens gave og adskillig høyere intelligens etter at han nibblet noe fra en ryggsekk som nok ikke var ment for hans nibblende munn, ble også med. 
 + 
 +{{:​kallmark:​sesjoner:​aquaduct.jpg|}} ​
  
 En æregjerrig skapning av typen jordelement ved navn [[..:​npcer:​Galeb]] hadde demmet opp akvadukten for å hevne seg på [[..:​npcer:​Eleveprinsessen]],​ som tidligere hadde erodert vekk jord hun ikke hadde adgang til. Jorda ble banket og prinsessa satt fri. Dermed vanket det løfte om hevn fra Jord, og løfte om hjelp fra Vann. Slik fosset atter vann igjennom akvadukten. En æregjerrig skapning av typen jordelement ved navn [[..:​npcer:​Galeb]] hadde demmet opp akvadukten for å hevne seg på [[..:​npcer:​Eleveprinsessen]],​ som tidligere hadde erodert vekk jord hun ikke hadde adgang til. Jorda ble banket og prinsessa satt fri. Dermed vanket det løfte om hevn fra Jord, og løfte om hjelp fra Vann. Slik fosset atter vann igjennom akvadukten.
  
 +Dåit hjalp Moradin å komme til på Maratina. Det var delte meninger i gruppa om dette var en god ting. Hvorvidt det var godt for Maratina ble ikke diskutert, men Moradin kunne bekrefte at det var godt for ham.
 +
 +Seniorene i familien Blomsterkraft fikk et imponerende kjemo-arkansk rituale av stabelen som ville fått den mest drevne sydlandske parfymist til å ose av underlegenhet. Det gedigne ritualet kulminerte i fourensningen av akvaduktens vann. Dette ved hjelp av liberale mengder ultra-potente urter, samt et kamelskinn perforert av høye kolibrier. Kamelskinnet fungerte som tepose.
 +
 +Våre heltespirer lot vannet renne en ekstra halvtime før de vasset nedover og over kanten på akvadukten... for så å befinne seg på [[..:​steder:​Primatplanet]] igjen!
  
 +Under jorden, omringet av hvite dverger. Olme, hvite dverger.
kallmark/sesjoner/023.1235997047.txt.gz · Last modified: 2018/12/17 13:14 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0