Fallby

Sentralt plassert by i Kallmark. Styres av Baron Gabriel Glocker. Ligger, slik Fort Tremmel også gjør, ved møtet for to elver. Gjør gode penger på transit av handelsvarer fra rundt omkring i Kallmark. Sliter med en del monsteraktivitet i omegn.

Duergarene kontrollert en del av handelen i midtre Kallmark ser ut til å ha blitt mektigere. Nye allianser, nye krefter eller nytt utstyr? Noe er det som gjør at det brått har blitt farligere.

Linker

kallmark/steder/fallby.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0