Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kallmark:steder:grimhaka [2009/02/19 13:21]
thomas created
kallmark:steder:grimhaka [2018/12/17 13:19] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Grimhaka ====== ====== Grimhaka ======
-Fjelltopp ​nord i Stondane ​som som regel står på Primatplanet,​ men den fases over til Fefjord ​på sommersolverv og vintersolverv.+{{:​kallmark:​steder:​grimhaka1.jpg|}} 
 + 
 +Legendarisk fjelltopp ​nord i Stondane. Det var ved foten av dette fjellet at ett av de viktigste slagene i krigen mellom mennesker og dragefolket sto. 
 + 
 +===== Rykter ===== 
 + 
 +Fjellet ​står på Primatplanet,​ men at det fases over til [[Fefjord]] ved sommersolverv og vintersolverv
 + 
 +Fjellet er visstnok hellig for de hvite dvergene, fordi [[..:​guder:​Moradin]]s avatar skal flere ganger ha besøkt stedet. Til minne har dvergene plassert flere statuer rundt denne plassen. 
 + 
 +En urdrage ved navn Sessevess skal ha hatt en av sine reir i dette fjellet.
  
-Det var også ved foten av dette fjellet at en av de  
kallmark/steder/grimhaka.1235046072.txt.gz · Last modified: 2018/12/17 13:14 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0