This is an old revision of the document!


Grimhaka

Fjelltopp nord i Stondane som som regel står på Primatplanet, men den fases over til Fefjord på sommersolverv og vintersolverv.

Det var også ved foten av dette fjellet at ett av de viktigste slagene i krigen mellom mennesker og dragefolket sto.

kallmark/steder/grimhaka.1235047538.txt.gz · Last modified: 2018/12/17 13:14 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0