Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kallmark:steder:grimhaka [2009/02/19 13:48]
thomas
kallmark:steder:grimhaka [2018/12/17 13:19] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Grimhaka ====== ====== Grimhaka ======
 +{{:​kallmark:​steder:​grimhaka1.jpg|}}
 +
 Legendarisk fjelltopp nord i Stondane. Det var ved foten av dette fjellet at ett av de viktigste slagene i krigen mellom mennesker og dragefolket sto. Legendarisk fjelltopp nord i Stondane. Det var ved foten av dette fjellet at ett av de viktigste slagene i krigen mellom mennesker og dragefolket sto.
  
Line 5: Line 7:
  
 Fjellet står på Primatplanet,​ men at det fases over til [[Fefjord]] ved sommersolverv og vintersolverv. Fjellet står på Primatplanet,​ men at det fases over til [[Fefjord]] ved sommersolverv og vintersolverv.
 +
 +Fjellet er visstnok hellig for de hvite dvergene, fordi [[..:​guder:​Moradin]]s avatar skal flere ganger ha besøkt stedet. Til minne har dvergene plassert flere statuer rundt denne plassen.
  
 En urdrage ved navn Sessevess skal ha hatt en av sine reir i dette fjellet. En urdrage ved navn Sessevess skal ha hatt en av sine reir i dette fjellet.
  
kallmark/steder/grimhaka.1235047688.txt.gz · Last modified: 2018/12/17 13:14 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0