Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kallmark:steder:grimhaka [2009/02/23 09:14]
thomas
kallmark:steder:grimhaka [2018/12/17 13:19] (current)
Line 8: Line 8:
 Fjellet står på Primatplanet,​ men at det fases over til [[Fefjord]] ved sommersolverv og vintersolverv. Fjellet står på Primatplanet,​ men at det fases over til [[Fefjord]] ved sommersolverv og vintersolverv.
  
-Fjellet er visstnok hellig for de hvite dvergene, fordi [[..:guder#Moradin]]s avatar skal flere ganger ha besøkt stedet. Til minne har dvergene plassert flere statuer rundt denne plassen.+Fjellet er visstnok hellig for de hvite dvergene, fordi [[..:guder:Moradin]]s avatar skal flere ganger ha besøkt stedet. Til minne har dvergene plassert flere statuer rundt denne plassen.
  
 En urdrage ved navn Sessevess skal ha hatt en av sine reir i dette fjellet. En urdrage ved navn Sessevess skal ha hatt en av sine reir i dette fjellet.
  
kallmark/steder/grimhaka.1235376859.txt.gz · Last modified: 2018/12/17 13:14 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0