Hammerfast

By langt øst i Kallmark. Produserer førsteklasses våpen (sverd, økser, hammere), derav uttrykket *Ekte hammerfast*. Opprinnelig betød dette at våpenet var laget i Hammerfast, men betyr det bare at det er et kvalitetsvåpen.

Hammerfast ligger helt inntil Smegephjel og i konstant konflikt med den lokale dvergepopulasonen. Det er krig annet hvert år, og usikker fred det neste.

Hammerfast styres av Baron Divan Hambro.

kallmark/steder/hammerfast.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0