Skuggfallborgen

En gammel borg fra imperietiden som ble bygget oppå en rift til Skuggfall. Denne riften var blitt lukket og forseglet, og borgen huset vokterne av denne riften slik at seglet ikke skulle bli brutt og riften gjenåpnet.

I L60 brøt daværende vokter, Ridder Kevin Bouchard, sammen under påkjenningen fra den økende lekkasjen i en ikke 100% forseglet rift. Etter dette har borgen stått tom, og kunnskapen om hvorfor den ble bygget er stort sett bare å finne i gamle historiebøker.

I L299 ble riften gjenåpnet

kallmark/steder/skuggfallborgen.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0