Søland

Stort kontinent syd for Maraton som har vært umulig å nå p.g.a. stormer. Pluteslig har stormene begynt å avta, og et ressurskappløp er nå igang blant Kostes adel om å gjøre landhugg og gripe størst mulige landområder.

kallmark/steder/soland.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0