Tordenspiret

På toppen av Tordentind, et fjell som ligger et par ukers reise nordøst for Fallby, står et digert spir smidd i jern, vrengt langs egen akse som en diger, tynn spiral. Når det lyner og tordner i nærheten drønner det så hele fjelltoppen skaker. Store krefter slippes og kanaliseres muligens for et formål v.hj.a. denne innretningen.

I en hule rett under spiret bor en heks ved navn Bukanora.

kallmark/steder/tordenspiret.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0