Yrke

En PC starter med 3 poeng på level 1, og får 2 poeng å sette i et yrke for hvert senere level. Man kan sette på hva man vil, men det bør være relatert til bakgrunn, image og hva man bruker tiden sin på. Ingen av disse yrkene kommer til å gi noen direkte fordel i kamp; de er ment for å gi mere å spille på.

 • Adel
 • Advokat
 • Alkymist
 • Ammehjelp
 • Apoteker
 • Arkitekt
 • Astronom
 • Baker
 • Bibliotekar
 • Bøddel
 • Bokholder
 • Bonde
 • Brygger (mjød, vin etc)
 • Budeie
 • Bue/pil-maker
 • Doktor
 • Dommer
 • Fangevokter
 • Fergemann
 • Filosof
 • Fisker
 • Gartner
 • Geograf
 • Geolog
 • Gjeter
 • Hallik
 • Herold
 • Jeger
 • Jordmor
 • Juvelér
 • Kjøpmann
 • Klerk
 • Kokk
 • Kunstner
 • Kusk
 • Lærer
 • Matematiker
 • Mekaniker
 • Munnskjenk
 • Navigatør
 • Oppsynsmann
 • Pakkmester
 • Parfymist
 • Pilegrim
 • Pottemaker
 • Prest
 • Prostituert
 • Sjømann
 • Skald
 • Skomaker
 • Skredder
 • Slakter
 • Smed
 • Snekker
 • Soldat
 • Stallkar
 • Sykepleier
 • Tigger
 • Tjener
 • Tyv
 • Vekter
 • Vetrinær
 • Vever
 • Visegutt
kallmark/yrke.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0