Lokal kunnskap

Forslag til husregel:

Spillere oppfordres til å skrive inn NPC'er de møter på sine eventyr i Rahesh og omegn.

Når man skriver inn en npc fra f.eks Veir, får man en i knowledge local Veir.

Vet ikke om hvordan man gjør det på antall. forslag?

Dette for at man kanskje oftere går inn på Wikien, og at jeg får et bedre inntrykk av hvilke npc.er som har gjort inntrykk/virker som har en del av det store eventyret/deres oppfattelse av NPC osv.

rahesh/lokal_kunnskap.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0