Slaver i Egypt

Jødene har i mange år ventet på at profeten Moses skal komme og redde dem ut av slaveriet og ut av Egypt. Presten Josef har sett ham komme i ikke fjern fremtid. Han forteller om sine visjoner til alle jøder, og denne historien hjelper folket å holde motet oppe, men en dag skjer det noe som får folket til å skjelve i sine grunnvoller.

slaver_i_egypt/start.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0